Domov Slaný - poskytovatel sociálních služeb

   Poskytujeme  pobytové  sociální služby osobám, které mají specifické potřeby vyplývající z jejich onemocnění.

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované služby jsou přizpůsobeny specifickým potřebám těchto osob.


Organizace je samostatným právním subjektem a pobytové sociální služby poskytuje na základě registrace podle zákona 108/2006 Sb.

Domov se zvláštním režimem pro seniory

     od 27 let - do 65 let

od 65 let - 80 let

 od 80 let a starší

Místem poskytování sociálních služeb pro 50 uživatelů služby je Hlaváčkovo nám. 218/5 ve Slaném.

Na poskytování sociálních služeb,ubytování a stravování se podílí pracovní tým zaměstanců. Režim zařízení je pro poskytování sociální služby přizpůsoben specifickým potřebám ubytovaných osob, objekt je bezbariérový.

 

 

 

Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.
   
  

 

Zjednodušená
verze
webu

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

domovslany_obr2.jpg

Návštěvnost stránek

071241