Cíle poskytovaných sociálních služeb

 

 1. Poskytovat kvalitní sociální služby, tj. dobře splňovat Standardy kvality sociálních služeb.

   

 2. Dlouhodobě modernizovat Domov Slaný novým a kvalitnějším vybavením.

   

 3. Zviditelňovat Domov Slaný investicemi do reklamních letáků, informačních tabulí, Manuálů pro zaměstnance apod. z důvodu zvýšení informovanosti o DS.

   

 4. Spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, což se kladně projeví v hospodaření DS.

   

 5. Zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců DS. 

 

 

 

Zjednodušená
verze
webu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

domovslany_obr2.jpg

domovslany_obr..jpg

Návštěvnost stránek

113016