Cílová skupina

 

 Pro koho je náš Domov určen:

 

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 50 se v Domově Slaný poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková struktura cílové skupiny:

 od 27- 65 let

 od 65- 80 let

 od 80let a starší

 

Kapacita zařízení :

50 klientů

 

 

Domov  Slaný není schopen poskytnout kvalitní službu, pokud:

 

 • neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

 • zájemce nepatří do cílové skupiny Domova Slaný

 • nemá dostatečnou kapacitu

 • má zájemce infekční onemocnění

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychiatrický stav vyžaduje ústavní léčbu

 • je pravděpodobné, že by zájemce mohl svojí agresí ohrožovat ostatní klienty, např. při zneužívání návykových látek

 • se zájemce nachází v terminálním stavu

 • byla s klientem ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení práv a povinností

 • klient vypověděl smlouvu o poskytování sociální služby z osobních důvodů a novou žádost o poskytování sociální služby podává ve lhůtě kratší než 6 měsíců

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zjednodušená
verze
webu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

domovslany_obr2.jpg

domovslany_obr..jpg

Návštěvnost stránek

113015