image
Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory Žižice > Informace pro zájemce > Poslání služby

Poslání služby

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. §49 se v Domově Slaný - středisko Žižice poskytujeme pobytové služby seniorům, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.