image
Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem Slaný > Informace pro zájemce > Žádost o poskytnutí služby

Žádost o poskytnutí služby

 

 

Informace

  • Žádost je možné doručit osobně, poštou nebo e-mailem na adresu Domova Slaný
  • Po zařazení do pořadníku žadatelů je vhodné při změně telefonního kontaktu nebo uvedených informací v žádosti (zdravotní stav, nepříznivá sociální situace) informovat poskytovatele služby
  • Pořadí žadatelů se mění v závislosti na nepříznivé zdravotní a sociální situaci
  • Hodnocení žádostí v pořadníku probíhá podle následujících kritérií Bodové hodnocení žádosti .pdf
  • V případě odmítnutí nástupu zůstává žádost v evidenci beze změn pokud si žadatel nebo zástupce nepřeje jinak

 

Informace před zahájením poskytování sociální služby

Při uvolnění místa je žadatel nebo jeho zástupce vyzván k nástupu a v případě zájmu o umístění mu jsou poskytnuty konkrétní informace

a postup k nástupu do zařízení.

Pro účely uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je potřeba předložit  Lékařský posudek.

 

Seznam oblečení, osobních věcí a dokumentů, které by měl mít s sebou žadatel při přijetí. 

Před zahájením služby oporučujeme vyplnit Vstupní dotazník:

Při problémech s pamětí žadatele doporučujeme včasné zajištění plné moci rodinného příslušníka k vyřizování záležitostí ohledně poskytování sociálních služeb.