image

Domov SlanýDomov se zvláštním režimem

Poskytujeme pobytové sociální služby osobám s demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc.

 

 Od 1.7.2020 budou probíhat návštěvy klientů našeho domova podle níže uvedených bodů:

 • Návštěvy jdou bez objednání od 8.00 - 18.00 hod.
 • Osoba, která přijde na návštěvu musí mít ochranou roušku, desinfekce ji bude poskytnuta.
 • Vstupující osoby se musí zapsat do návštěvní knihy a tím potvrdit svoji bezinfekčnost.
 • Návštěvy na pokoji klientů a na zahradě mohou být pouze u jednoho klienta a max. 2 osoby.
 •  Návštěvy musí být od sebe vzdáleny min. 2 metry.
 • Návštěvy se nesmí nekontrolovaně a samostatně pohybovat po objektu domova. 

 

Více

Domov ŽižiceDomov pro seniory

Poskytujeme pobytové sociální služby seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Od 1.7.2020 budou probíhat návštěvy klientů našeho domova podle níže uvedených bodů: 

 • Návštěvy jsou bez objednání od 8.00 - 18.00 hod.
 • Osoba, která přijde na návštěvu musí mít ochranou roušku, desinfekce ji bude poskytnuta.
 • Vstupující osoby se musí zapsat do návštěvní knihy a tím potvrdit svoji bezinfekčnost.
 • Návštěvy na pokoji klientů a na zahradě mohou být pouze u jednoho klienta a max. 2 osoby.
 • Návštěvy musí být od sebe vzdáleny min.2 metry.
 • Návštěvy se nesmí nekontrolovaně a samostatně pohybovat po objektu domova.

 

Více