image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Výroční zprávy > Výroční zpráva

Výroční ekonomická zpráva 2010

 

I.       Komentář k provozu a hospodaření domova

II.      Rozbor hospodaření organizace

I.     Komentář

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální služby 50 klientům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby k zvládnutí každodenní péče o základní potřeby.

Cílovou  skupinou našeho  zařízení jsou senioři nad 65 let s chronickým duševním onemocněním nebo s jiným zdravotním postižením. Lůžková kapacita 50 lůžek je obsazena celoročně na 99,8%.

Průměrný věk klientů je 83 let.

Zařízení je bezbariérové, vybavené veškerými pomůckami, potřebnými k zajištění komfortního bydlení.

Zaměstnanci zajišťují  24 hodinovou péči včetně nepřetržité služby zdravotního personálu.

Lékařskou péči poskytuje u nás 2x týdně smluvní lékař, odborná vyšetření zajišťujeme v nemocnici na specializovaných odděleních.

Volnočasové aktivity zajišťujeme individuálně podle skutečných potřeb a požadavků.

Vždy je respektováno soukromí a osobnost každého z klientů. Při všech činnostech využíváme vlídné a bezpečné prostředí domova.

 

 

II.    Rozbor hospodaření organizace

Rozpočet ve výši 16 840 tis. Kč byl v nákladové části úsporný. Projevila se úsporná opatření, která byla z důvodu loňského překročení rozpočtu nastavena tak, abychom hospodařili s přebytkem.

Z výnosů letošního roku bude zčásti pokryta ztráta z loňského roku, kladný hospodářský výsledek bude převeden na rezervní fond. Z tohoto fondu (v případě potřeby) mohou být finanční prostředky po schválení Odborem sociálních věcí KÚSk použity.

 

Náklady                               Výnosy

Rozpočet   v Kč

16 840 000,00

16 840 000,00

Skutečnost v Kč

15 701 300,15

16 940 309,46

Celkem

93,24   %

100,60 %

Hospodářský výsledek je kladný, náklady jsou nižší než výnosy. Limit mzdovýc nákladů  byl dodržen. Mzdové prostředky byly čerpány ve výši 99,45%, tj. 7 657 tis. Kč.

 

Investice

Z důvodu havárie stávající  byla v roce 2010 pořízena nová myčka nádobí do stravovacího provozu.

Jiná investice nebyla  zapotřebí, neboť vybavení a zařízení je v dobrém technickém stavu

a pokud nedojde k žádné havárii, neuvažujeme o další investici.

Veškerému majetku, zařízení a vybavení věnujeme náležitou péči a snažíme se je udržet

v dobrém stavu.

 

Hana Záhumenská

ředitelka Domov Slaný

Ve Slaném dne  27.01.2011