image
Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem Slaný > Historie

Historie Domova

Chorobinec císaře Františka Josefa I.

Okresní výbor na to koupil dům č.p. 218 v Slaném se zahrádkou za 2750 zlatých, od Prokopa Vořecha a zahradu ve výměře 1237 čtverečných sáhů se vším příslušenstvím a dvěma studněmi od p.Josefa Hlaváčka za 6000 zlatých.R.1888 byl schválen projekt architekta Čeňka Štraybla, stavba proběhla roku 1889.V prvé polovině roku 1890 byl otevřen tento dům, nazvaný Chorobinec císaře Františka Josefa I.. V roce 1894 byl ústav, tedy ve čtvrtém roce své existence, skoro úplně naplněn.Ošetřováno bylo 50 mužů a 74 žen. Dohromady 124 osob. Úhrnečný náklad ošetřovací za osobu a den obnášel 26,65 krejcarů. Roku 1902 ošetřováno  bylo 99 osob. Náklad na osobu a den činil 62,43 haléřů.

Okresní domov důchodců

Dne 12.září 1945, byl přestěhován chorobinec do dřevěných baráků na Hájích, aby mohla být zřízena tyfová nemocnice. Na Hájích byl chorobinec do 15.listopadu 1945,pak se vrátil do sirotčince . Dne 18.července 1946, vystěhováno bylo vojsko z budovy chorobince, který tak byl vrácen našim starým obyvatelům.  V roce 1952 byl přemístěn do Vraného a na jeho místo ve Slaném přesídlilo okresní velitelství Národní bezpečnosti policie(SNB). Policie sídlila v tomto domě do roku 1960, kdy velitelství Sboru národní bezpečnosti přemístěno bylo do Kladna a to zpět do tamnějšího domova důchodců, kterýžto zpět byl přemístěn z Kladna do Slaného. Po velitelství bezpečnosti do dřívějšího to domova důchodců, domu č.218 a tak opět dům vrácen účelu, pro který byl postaven. Obsazenstvo kladenského domova důchodců, celkem 65 osob. Dne 12.srpna roku 1960, bylo započalo žíti tedy ve Slaném.

Domov důchodců Slaný

V roce 1964 byl stav v počtu 70 obyvatelů  a 16,5 zaměstnanců. Provedli se plánované práce pro účelnost i zvelebení domova a to obložení jídelny umakartovými deskami, prádelny dlaždičkami,  dále instalováno teplovodní topení a byla zakoupena nová kamna do kuchyně. I v pozdějších letech, kdy byla kapacita 72 klientů, se prováděli za provozu částečné rekonstrukce např. kotelny, prádelny, kuchyně atd.

 Rekonstrukce - Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb

V roce 2003 zahájena a v roce 2004 dokončena celková stavební rekonstrukce. Po dobu rekonstrukce byli klienti dočasně přestěhováni do okolních domovů důchodců. Nyní je kapacita 50  lůžek. Budova odpovídá  kvalitě poskytovaných služeb,každý pokoj má své sociální zařízení a veškeré vybavení je nové a kvalitní. Od 1.1.2005 je Domov Slaný samostatným právním subjektem zřizovaným Středočeským krajem.