image
Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem Slaný > Informace pro zájemce > Cílová skupina

Cílová skupina

Pro koho je náš Domov určen:

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ust. § 50 se v Domově Slaný poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • od 27 - 65 let
 • od 65 - 80 let
 • od 80let a starší 

Kapacita zařízení :

50 klientů 

Domov  Slaný není schopen poskytnout kvalitní službu, pokud:

 • neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá

 • zájemce nepatří do cílové skupiny Domova Slaný

 • nemá dostatečnou kapacitu

 • má zájemce infekční onemocnění

 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychiatrický stav vyžaduje ústavní léčbu

 • je pravděpodobné, že by zájemce mohl svojí agresí ohrožovat ostatní klienty, např. při zneužívání návykových látek

 • se zájemce nachází v terminálním stavu

 • byla s klientem ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení práv a povinností

 • klient vypověděl smlouvu o poskytování sociální služby z osobních důvodů a novou žádost o poskytování sociální služby podává ve lhůtě kratší než 6 měsíců