image
Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory Žižice > Poskytujeme služby > Sociální

Sociální

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí