image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011

 

I.       Komentář k hospodaření domova  se zvláštním režimem

II.      Rozbor hospodaření

I.    Komentář

Nově zřízené chráněné oddělení v domově se zvláštním režimem
se velice osvědčilo. Klienti mají zajištěný volný pohyb v bezpečném prostoru.
Oddělení bylo dovybaveno pomůckami a potřebným zabezpečením. Personálně bylo
posíleno zajištění služeb ve směnném provoze (pracovnice v sociálních
službách, přímá péče).

Bylo  doplněno potřebné vybavení,  nutné pro poskytování  náročné ošetřovatelské péče,
zejména při provádění hygieny. Byl zakoupen nový zvedák pro manipulaci
s klienty, kteří jsou z větší části nebo zcela odkázáni na pomoc
další osoby. Byly zakoupeny dvě aktivní antidekubitní matrace, zástěny a další
pomůcky. Individuální poskytování sociální služby včetně individuálního
plánování služby  je evidováno novým sw
programem. Počítače v zařízení jsou propojeny do sw sítě. Byla opravena venkovní fasáda (zatékání do suterénu) a vybudováno nové vstupní schodiště. Zákonný nárůst mzdových nákladů u pracovnic zdravotního a sociálního úseku vyžadoval navýšení mzdového limitu. Personální změny na pozici vedoucí sociálního úseku a doplnění pracovnic v sociálních službách o koordinátorku individuálního plánování vedly ke stabilizaci pracovního úseku. Poskytované sociální služby zajišťuje nekonfliktní  kolektiv, všechny pracovní úseky spolupracují, komunikují a mají společný cíl, to je udržet  kvalitu námi poskytovaných služeb na nastavené velice slušné  úrovni.


II.   
Rozbor hospodaření organizace

 


 


Náklady


Výnosy


Rozpočet v Kč


17 700 000,-


17 700 000,-


Skutečnost v Kč


17 603 299,33


17 700 401,90

 

Schválené závazné ukazatele byly dodrženy, čerpání rezervního fondu bylo schváleno. Hospodářský výsledek je kladný, náklady jsou nižší než výnosy.

Mzdové prostředky čerpány ve výši  8 494 434,- Kč tj. 98,09 %

Investice

Pro rok 2011 nebyly plánovány ani realizovány  žádné investiceHana Záhumenská

ředitelka Domov Slaný


Ve Slaném dne  30.01.2012