image
Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem Slaný > Zjednodušený web > Žádost

Žádost

 

Žádost o poskytnutí sociální služby.pdf

 

Vyjádření lékaře.pdf

 

Informace o zpracování OÚ žadatele.pdf

 

Souhlas se zpracováním OÚ Kontaktní osoby.pdf

 

 

  

  •  Nedílnou součásti žádosti je formulář Vyjádření lékaře, který vyplní praktický lékař nebo ošetřující lékař LDN. Tento formulář může být kopií v případě podání více žádostí
  • Žádost je možné doručit osobně, poštou nebo e-mailem na adresu Domova
  • Po zařazení do pořadníku žadatelů je vhodné při změně telefonního kontaktu nebo uvedených informací v žádosti (zdravotní stav, nepříznivá sociální situace) informovat poskytovatele služby
  • Pořadí žadatelů se mění v závislosti na nepříznivé zdravotní a sociální situaci
  • Hodnocení žádostí v pořadníku probíhá podle následujících kritérií Bodové hodnocení žádosti.pdf
  • Při uvolnění místa je žadatel nebo jeho zástupce vyzván k nástupu a v případě zájmu o umístění mu jsou poskytnuty konkrétní informace a postup k nástupu do zařízení
  • V případě odmítnutí nástupu zůstává žádost v evidenci beze změn pokud si žadatel nebo zástupce nepřeje jinak

Seznam věcí, které by měl mít s sebou žadatel při přijetí je pouze orientační, záleží na potřebách a zvyklostech žadatele. 

 

 

 

SEZNAM VĚCÍ PŘI PŘIJETÍ KLIENTA MUŽI[8].pdf

 

SEZNAM VĚCÍ PŘI PŘIJETÍ KLIENTA ŽENY[4].pdf

 

VSTUPNÍ DOTAZNÍK.pdf

 

 

 

 Při problémech s pamětí žadatele doporučujeme včasné zajištění plné moci rodinného příslušníka k vyřizování záležitostí ohledně poskytování sociálních služeb. 

 

Zpět